17-tonowa estakada ciepłownicza znika z Królewieckiej | Ciepło dla Elbląga

17-tonowa estakada ciepłownicza znika z Królewieckiej

W nocy z 18 na 19 sierpnia sprawnie usunięto 17-tonową napowietrzną estakadę rur ciepłowniczych przy ulicy Królewieckiej. Aby nie utrudniać życia mieszkańcom Elbląga, prace realizowano w godzinach umożliwiających odcięcie zasilania trakcji tramwajowej oraz czasowe zamknięcie fragmentu ulicy dla ruchu pojazdów i pieszych.  W ramach działań prowadzonych w rejonie ulic Legionów i ulicy Królewieckiej zostanie wymienionych łącznie ok. 890 m kanałowych sieci ciepłowniczych na sieci preizolowane, zaś około 680 m sieci napowietrznych zostanie poddanych termomodernizacji. Po zakończeniu prac w tym rejonie miasta pozostaną dwa odcinki rur napowietrznych, zlokalizowanych na terenie Jednostki Wojskowej. Odcinki te także poddane zostaną modernizacji – efekt środowiskowy zostanie zachowany.

Modernizacja sieci ciepłowniczej w Elblągu ma na celu między innymi unowocześnienie sieci oraz ograniczenie strat ciepła w procesie jego dystrybucji. Usunięcie rur napowietrznych, w tym estakad, ma na celu również to zwiększenie estetyki miasta. W trakcie trwania działań modernizacyjnych EPEC zapewnia dostawy ciepła swoim odbiorcom. Mogą nastąpić krótkotrwałe wyłączenia wynikające z prowadzenia prac technologicznych, o czym klienci powiadamiani są z wyprzedzeniem.

Tegoroczna modernizacja sieci ciepłowniczej w Elblągu zakończy projekt, w ramach którego unowocześnionych zostanie łącznie około 6,8 km sieci. Sieć ciepłownicza, której operatorem jest EPEC to 200 km sieci oraz 2024 węzłów. Prace w obrębie sieci ciepłowniczych prowadzone są w ramach drugiego etapu projektu “Modernizacja sieci ciepłowniczych w Elblągu”. Projekt jest współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach umowy zawartej przez EPEC z NFOŚiGW. Zakończenie prac technologicznych wraz z odtworzeniem terenu planowane jest do końca października 2020 r.

17-tonowa estakada ciepłownicza znika z Królewieckiej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przewiń do góry