Trwa modernizacja sieci ciepłowniczej w Elblągu | Ciepło dla Elbląga

Trwa modernizacja sieci ciepłowniczej w Elblągu

Trwa kolejny etap modernizacji sieci ciepłowniczej w Elblągu. Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w ramach prowadzonego projektu zlikwidowało w połowie lipca estakadę sieci napowietrznych przy ul. Legionów.
Prace modernizacyjne obejmują likwidację stacji wymiennikowej oraz budowę węzłów indywidualnych wraz z przyłączami wysokoparametrowymi przy ulicach Broniewskiego, Malborskiej oraz Żeglarskiej, a także budowę węzłów indywidualnych po likwidowanym węźle grupowym przy ulicy Królewieckiej 142A. W ramach projektu zlikwidowano estakadę rur napowietrznych przy ulicy Legionów.
Roboty polegające na likwidacji rur napowietrznych na skrzyżowaniu z ulicą Legionów prowadzone były w nocy z 15 na 16 lipca br. W ramach prowadzonych prac w rejonie ulicy Legionów i ulicy Królewieckiej zostanie wymienionych około 890 mb kanałowych sieci ciepłowniczych na sieci preizolowane  oraz zostanie poddanych termomodernizacji około 680 mb sieci napowietrznych.
Modernizacja sieci ciepłowniczej w Elblągu ma na celu między innymi unowocześnienie sieci oraz ograniczenie strat ciepła w procesie jego dystrybucji.
– Wymiana rur wpływa także pozytywnie na wygląd miasta – mówi Edward Atanasiu, Kierownik Projektu z Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. – Dzięki likwidacji estakady napowietrznej poprawiliśmy estetykę najbliższej okolicy, a także dostęp do terenów sąsiadujących z ul. Legionów. Rury z powodzeniem zostaną ukryte pod ziemią. Jest to konsekwentnie realizowana polityka – chcemy by mieszkańcy Elbląga do końca 2020 r. mogli korzystać z nowoczesnego i ekologicznego systemu ciepłowniczego.  
Część prac przy ulicy Legionów prowadzono w godzinach nocnych z uwagi na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Wszelkie czynności zostały zgłoszone do Departamentu Zarządu Dróg Urzędu Miasta oraz do Policji. Zgodnie z harmonogramem działań w dniach od 3 do 19 sierpnia zmianie ulegnie organizacja ruchu w rejonie skrzyżowania ul. Legionów i Al. Piłsudskiego – zostaną wyznaczone tymczasowe objazdy. Ponadto planowane są kolejne likwidacje estakad rur napowietrznych. W drugiej połowie sierpnia prace obejmą estakadę nad ulicą Królewiecką.
W trakcie trwania działań modernizacyjnych EPEC zapewnia dostawy ciepła swoim odbiorcom. Mogą nastąpić krótkotrwałe wyłączenia wynikające z prowadzenia prac technologicznych, o czym klienci powiadamiani są z wyprzedzeniem. Tegoroczna modernizacja sieci ciepłowniczej w Elblągu zakończy projekt, w ramach którego unowocześnionych zostanie łącznie około 6,8 km sieci. Sieć ciepłownicza, której operatorem jest EPEC to 200 km sieci oraz 2024 węzłów.
Prace w obrębie sieci ciepłowniczych prowadzone są w ramach drugiego etapu projektu “Modernizacja sieci ciepłowniczych w Elblągu”. Pierwszy etap zakończył się w październiku 2019 r. Drugi etap, trwający w tym roku, składa się z dwóch części. Wykonawcami są dwie firmy wyłonione w przetargu: Przedsiębiorstwo Specjalistyczne Energoterm z Torunia oraz konsorcjum z Ostrołęki, w którego skład wchodzą dwie firmy: EKO Energetyka i Ciepłownictwo oraz Elektrotermex. Część pierwsza tegorocznych robót, wykonywana przez firmę Energoterm, polega głównie na wymianie sieci naziemnych na preizolowane w zakresie sieci ul. Legionów i Królewieckiej. Wykonawcą części drugiej jest konsorcjum z Ostrołęki, które dokona likwidacji istniejących stacji, zbuduje węzły oraz przyłącza wysokoparametrowe.
Projekt jest współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach umowy zawartej przez EPEC z NFOŚiGW. Zakończenie prac technologicznych w ramach trwającej modernizacji planowane są na połowę września.
Trwa modernizacja sieci ciepłowniczej w Elblągu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przewiń do góry