Źródła ciepła w Elblągu - zabezpieczenia przeciwpowodziowe  | Ciepło dla Elbląga

Źródła ciepła w Elblągu – zabezpieczenia przeciwpowodziowe 

Ciepło dla Elbląga

Elbląg to miasto doświadczone przez powodzie i zalania. Wiemy, co potrafi kapryśna Kumiela, wiemy, jak potrafi zaskoczyć rzeka Elbląg. W połączeniu ze specyficznym ukształtowaniem terenu, ulewy i cofki nieraz już dały się elblążanom we znaki. W pobliżu rzeki Elbląg, przy ulicy Dojazdowej, znajduje się zmodernizowana ciepłownia należąca do Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej.

W jakiej sytuacji jest obiekt? Czy zagraża mu powódź lub zalanie? By odpowiedzieć na to pytanie należy przyjrzeć się dokonywanym w ciągu ostatnich dziesięciu lat inwestycjom. W latach 2010-2016 władze samorządowe Elbląga uczestniczyły w ponadregionalnym programie “Kompleksowe Zabezpieczenie Przeciwpowodziowe Żuław” – Etap I – Miasto Elbląg. W projekcie brały udział samorządy Elbląga i Gdańska oraz instytucje samorządu wojewódzkiego i te związane z gospodarka wodną w Pomorskiem.

Inwestycje w ramach współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska programu w sumie opiewały na kwotę 42 milionów złotych. Co zostało zrobione w ramach tej kwoty?

  1. Zabezpieczono  prawy brzeg rzeki Elbląg na odcinku od mostu kolejowego, do Mostu Prymasa Tysiąclecia. Blisko kilometr brzegu zabudowano ściankami szczelnymi, wraz z żelbetowym oczepem, podnosząc w ten sposób jego wysokość o 130 cm. 
  2. Przeprowadzono szereg prac obejmujących rozbudowę i modernizację systemu kanalizacji deszczowej w dzielnicy Zatorze, a także w okolicach ulic Panieńskiej,  Zagonowej i Fabrycznej, gdzie zbudowany  został kolektor deszczowy. Zakończone zostały one zespołami separatorów oraz czterema przepompowniami.
  3. System przeciwpowodziowego zabezpieczenia Elbląga został wyposażony w stały monitoring, gdzie przez dziesięć punktów telemetrycznych rozmieszczonych na rzece Elbląg, na Zalewie Wiślanym oraz na rzekach Kumiela, Babica oraz Fiszewka  dokonuje się pomiarów, rejestracji oraz symulacji stanów zagrożeń powodziowych

Teren na którym znajduje się ciepłownia „Dojazdowa”, jak i sąsiadujące z nią obszary zostały wyjęte spod ryzyka zalewowego. Warto wspomnieć, że działania inwestycyjne w zabezpieczenia przed powodziami objęły również północną część Elbląga, w pobliżu elektrociepłowni Energa Kogeneracja, gdzie zbudowano retencyjny, przepompownię melioracyjną oraz podwyższono wały przeciwpowodziowe. Dzięki temu oba elbląskie źródła ciepła są doskonale zabezpieczone.

 

Źródła ciepła w Elblągu – zabezpieczenia przeciwpowodziowe 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przewiń do góry