Ciepło w pytaniach i odpowiedziach | Ciepło dla Elbląga

Ciepło w pytaniach i odpowiedziach

Czy ciepło w Elblągu jest ekologiczne?

Ciepło sieciowe jest ciepłem bardziej ekologicznym niż zdecentralizowane ciepłownictwo indywidualne. Jego produkcja kontrolowana jest przez instytucje środowiskowe, dzięki czemu ograniczone są szkodliwe emisje. Nowe źródło ciepła znacząco poprawi jakość powietrza w Elblągu, ponieważ zaangażowane technologie – mimo iż częściowo oparte o węgiel – spełniać będą wyśrubowane normy unijne.

Dlaczego mówicie, że ciepło sieciowe jest ekologiczne, skoro źródłem nadal jest węgiel?

Cała sieć przeszła w ostatnim czasie liczne modernizacje, a niedługo powstanie źródło zasilane gazem, który jest dużo bardziej ekologiczny. Należy pamiętać, że ciepło sieciowe jest wciąż rozwiązaniem lepszym dla środowiska, a przy tym znacznie wygodniejszym niż liczne tradycyjne indywidualne piecyki.

Czy Elbląg ma nowoczesną sieć ciepłowniczą?

Sieć ciepłownicza Elbląga to 200 km preizolowanych rurociągów, pozwalających zapobiegać nadmiernym stratom ciepła sieciowego oraz 2024 węzły ciepłownicze ze zdalnym odczytem zużycia. W ostatnich 8 latach EPEC przeznaczył około 108 mln złotych na modernizację sieci i ciepłowni, która obecnie spełnia wszelkie wymogi środowiskowe.

Jak dostarczane jest ciepło?

Ciepło dla Elbląga produkowane jest w znajdujących się na obrzeżach miasta: w elektrociepłowni należącej do ENERGA Kogeneracja oraz w ciepłowni „Dojazdowa” zarządzanej przez EPEC. Ciepło to woda o temperaturze wyjściowej nawet 120 stopni (zależnie od temperatury zewnętrznej), która rozprowadzana jest do budynków za pomocą sieci ciepłowniczej. Gdy gorąca woda trafia do węzła cieplnego, a następnie przetworzone ciepło z węzła trafia do budynku, ogrzewa grzejniki w instalacji wewnętrznej. 

Energa Kogeneracja produkuje także energię elektryczną, a system ciepłowniczy Elbląga stanowi dla niej… system chłodzenia wody. Jest to najbardziej ekologiczne wykorzystanie powstałej w ten sposób ciepłej wody. 

Dlaczego w budynkach wielomieszkaniowych umowa jest podpisywana ze spółdzielnią a nie z mieszkańcami?

Jest to związane ze sposobem dostarczania ciepła do budynków mieszkalnych. W przypadku energii cieplnej umowę zawiera zarządca budynku, który następnie prowadzi rozliczenia wewnętrzne, a sposób zawierania umów zależy od sposobu dostarczania. Podobnie jest z ciepłą wodą użytkową. To z kolei wynika z faktu, że za instalację w budynkach odpowiedzialny jest właściciel  budynku. Odpowiedzialność dostawcy kończy się na węźle cieplnym, a rozliczenie ciepła i ciepłej wody użytkowej leży w gestii właściciela budynku, spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej

Jak mierzone jest zużycie ciepła?

Dzięki możliwościom zmodernizowanej infrastruktury sieci ciepłowniczej, zużycie ciepła ustalane jest w oparciu o zdalny odczyt z liczników zamontowanych na węzłach. Zdalny odczyt umożliwia wygodniejsze, bezkontaktowe i częstsze pomiary.

Czym jest ciepło sieciowe?

Ciepło sieciowe jest wytwarzane w ciepłowni i/lub elektrociepłowni, a dostarczane do budynków miejskich za pomocą sieci ciepłowniczej. Ciepło płynie do domów przez cały rok, gwarantując maksimum komfortu i minimum wysiłku użytkowników. 

Jakie mam możliwości podłączenia, gdy buduję dom w Elblągu?

Jeśli budujesz dom jednorodzinny lub reprezentujesz wspólnotę mieszkaniową i chcesz korzystać z ciepła sieciowego, wystarczy że zwrócisz się do EPEC Sp. z o.o. z odpowiednim wnioskiem. Eksperci EPEC pomogą Ci załatwić niezbędne sprawy formalne, a także razem z Tobą uzgodnią aspekty techniczne przedsięwzięcia. Przyłączenie nowego obiektu do sieci wymaga budowy nowego węzła cieplnego. Ze względu na to, że budynki i potrzeby różnią się od siebie, każdy wniosek o przyłączenie jest więc rozpatrywany indywidualnie. Poznaj procedury procesu przyłączeniowego (link: http://www.epec.pl/103-strona,wniosek-o-przylaczenie.html)

Jakie mam opcje ogrzewania mieszkania?

Wszystkie nowe budynki w mieście powinny zostać podłączone do sieci ciepłowniczej, jeśli tylko jest to technicznie i ekonomicznie możliwe. Decydują o tym wymogi unijne ograniczające emisje substancji szkodliwych dla środowiska. Jest to powód, dla którego sieć jest stale rozbudowywana i optymalizowana.

Kto zatwierdza ceny ciepła? Czy jest to Rada Miasta? Prezydent?

Zgodnie z prawem energetycznym, ceny ciepła zatwierdza Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Ceny te ujmowane są w taryfach, które tworzą i proponują producenci ciepła (jak np. Energa Kogeneracja czy EPEC, który ma swoją ciepłownię) oraz firmy przesyłowe (takie jak EPEC), które dostarczają je do budynków. Niezwykle istotnym elementem taryf i wynikających z nich cen są koszty wytworzenia energii. Stąd tak ważne z punktu widzenia cen są nowoczesne i efektywne źródła energii. 

W taryfie ujmowane są koszty działania producenta i dystrybutora ciepła, w tym – wynagrodzenia pracowników, koszty zakupu paliwa (a także emisji CO2), wydatki na inwestycje, koszty obsługi klienta, itp.

Tworzenie taryf nie jest dowolne – sposób obliczania poszczególnych składników jest określony przez Prezesa URE.

Rada Miasta ani Prezydent Miasta nie ustalają cen ciepła. 

Ile będę płacić za ciepło?

Opłaty za ciepło zależne są od zapotrzebowania gospodarstw domowych. Te zaś zależą od wielu czynników między innymi pogody i jakości termomodernizacji budynku.

W Elblągu trzyosobowa rodzina zajmująca mieszkanie o powierzchni 40-50 mkw płaci za ciepło między 170 a 250 zł miesięcznie (dane za rok 2019).

Ceny za ciepło ustalane są w taryfach uzgadnianych przez Prezesa URE. Składową cen jest więc koszt wytworzenia ciepła, a także jego przesyłu. Nowoczesna sieć przesyłu ciepła i nowoczesne źródła są bardziej efektywne, co przekłada się na ceny taryfowe.

Co składa się na ceny ciepła?

Ceny ustalane przez przedsiębiorstwo zawierają: sumę kosztów wytworzenia energii cieplnej, jej przesyłu, konserwacji i modernizacji urządzeń, a także koszty pracownicze i inne niezbędne do prowadzenia działalności koszty po stronie producenta i dystrybutora ciepła, w tym – wynagrodzenia pracowników, koszty zakupu paliwa, wydatki na inwestycje, koszty obsługi klienta itp. 

Z jakich innych usług EPEC mogę skorzystać?

Naszym klientom oferujemy nie tylko ogrzewanie i ciepłą wodę. 

 

Proponujemy także usługi projektowe, kompleksowe usługi związane z infrastrukturą ciepłowniczą budynków mieszkalnych, obiektów przemysłowych oraz budynków użyteczności publicznej w zakresie inwestycji, remontów, konserwacji oraz bieżącej eksploatacji.

Katalog naszych usług to:

Jeżeli jesteś zainteresowany usługami oferowanymi przez EPEC, skontaktuj się z nami: tel. 55 61 13 277, usługi@epec.elblag.pl.

Masz pytanie związane z ciepłem w Elblągu? Pisz do nas na adres  pytania@epec.elblag.pl Postaramy się na bieżąco aktualizować bazę pytań  

Przewiń do góry